zkteco
hhhhhhhhhhh
hhhhhhhhh
hhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhhhhhh
hhhhhhhhhh
hhhhh

KHUYẾN MÃI ĐẶC BIỆT

Trọn bộ 16 camera thân 2megapixel Đài loan

Trọn bộ 16 camera thân 2megapixel Đài loan

15,000,000 đ
Giá cũ :
16,500,000 đ

Trọn bộ 4 camera dome 2megapixel Đài loan

Trọn bộ 4 camera dome 2megapixel Đài loan

4,785,000 đ
Giá cũ :
4,820,000 đ

Trọn bộ 4 camera thân 2megapixels Đài loan

Trọn bộ 4 camera thân 2megapixels Đài loan

4,820,000 đ
Giá cũ :
5,200,000 đ

Trọn bộ 8 camera thân 2megapixels Đài loan

Trọn bộ 8 camera thân 2megapixels Đài loan

7,177,000 đ
Giá cũ :
8,200,000 đ

SẢN PHẨM MỚI NHẤT

Hàng mới
Đầu ghi hình Hikvision Hybrid DS-7216HUHI-K2(S)

Đầu ghi hình Hikvision Hybrid DS-7216HUHI-K2(S)

Đơn giá chưa VAT

6,153,000 đ

Hàng mới
Đầu ghi hình Hikvision Hybrid DS-7208HUHI-K2(S)

Đầu ghi hình Hikvision Hybrid DS-7208HUHI-K2(S)

Đơn giá chưa VAT

3,444,000 đ

Hàng mới
Đầu ghi hình Hikvision Hybrid DS-7204HUHI-K2(S)

Đầu ghi hình Hikvision Hybrid DS-7204HUHI-K2(S)

Đơn giá chưa VAT

2,284,000 đ

Hàng mới
Màn hình chuông cửa Hikvision  DS-KH8520-WTE1

Màn hình chuông cửa Hikvision DS-KH8520-WTE1

Đơn giá chưa VAT

4,072,000 đ

Hàng mới
Màn hình chuông cửa Hikvision  DS-KH6320-WTE1

Màn hình chuông cửa Hikvision DS-KH6320-WTE1

Đơn giá chưa VAT

1,642,000 đ

Hàng mới
Màn hình chuông cửa Hikvision  DS-KH6320-TE1

Màn hình chuông cửa Hikvision DS-KH6320-TE1

Đơn giá chưa VAT

1,513,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision TVI DS-2CE76D0T-ITPFS

Camera Hikvision TVI DS-2CE76D0T-ITPFS

Đơn giá chưa VAT

462,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision TVI DS-2CE16D0T-ITPFS

Camera Hikvision TVI DS-2CE16D0T-ITPFS

Đơn giá chưa VAT

494,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2DE3A404IW-DE

Camera Hikvision IP DS-2DE3A404IW-DE

Đơn giá chưa VAT

4,421,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CV2U21FD-IW(B)

Camera Hikvision IP DS-2CV2U21FD-IW(B)

Đơn giá chưa VAT

809,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CD2T45G0P-I

Camera Hikvision IP DS-2CD2T45G0P-I

Đơn giá chưa VAT

3,082,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CD2743G1-IZ

Camera Hikvision IP DS-2CD2743G1-IZ

Đơn giá chưa VAT

3,289,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CD2723G1-IZ

Camera Hikvision IP DS-2CD2723G1-IZ

Đơn giá chưa VAT

3,055,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CD2345G0P-I

Camera Hikvision IP DS-2CD2345G0P-I

Đơn giá chưa VAT

3,082,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CD2047G1-L

Camera Hikvision IP DS-2CD2047G1-L

Đơn giá chưa VAT

2,935,000 đ

Hàng mới
Camera Hikvision IP DS-2CD2027G1-L

Camera Hikvision IP DS-2CD2027G1-L

Đơn giá chưa VAT

2,520,000 đ

SẢN PHẨM BÁN CHẠY NHẤT